D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, s’informa la persona interessada que les dades facilitades s'inclouran en un fitxer automatitzat el titular del qual és l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat de poder incloure-les en les diferents actuacions del departament d’Ocupació i Empresa, i cedir-les a les empreses usuàries d’aquestes actuacions. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant un escrit presentat en el Registre de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts