Informació útil a l'exportació.

Exportacio 08A

-Informació sobre països. Informació actualitzada sobre l'economia, el comerç exterior, la situació política, la demografia, la geografia i les comunicacions de tots els països del món. També us oferim enllaços d'interès per a la implantació internacional de les empreses. 

-Tràmits i documents duaners Informació sobre els tràmits que han de complimentar les empreses per exportar. Es tracta d'un cercador de tràmits.

-Instruments financers de suport a l'exportació. Informació sobre les diferents cobertures de risc del tipus d'interès, les assegurances de crèdit a l'exportació, el finançament de projectes i el finançament d'estudis de viabilitat.També a través de les línies ICO.

-Assessorament Internacional. Servei especialitzat i individualitzat per a resoldre les consultes sobre exportació ofert per la Cambra de Comerç.

Programes integrals de suport a l'exportació

Exportacio 09C

-Programa Empresa Exporta.  Programa ofert per l'Agència per la Competitivitat Catalana per acompanyar l'empresa en els seus passos cap a l'internacionalització.

-Programa Go Mon. Programa ofert per la Cambra de Comerç d'ajut a les empreses per aconseguir contactes estratègics a través d'un servei a mida per la teva empresa.

Ajuts a l'exportació

-Ajuts del programa d’Internacionalització Agrupada. Convocada per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa per a l’any 2014. RESOLUCIÓ EMO/796/2014.