Catalan English Spanish

En aquest apartat us farem saber la trajectòria necessària per a poder fer diferents tramitacions relacionades amb l'empresa i en breu comptarem amb una Finestreta Única Empresarial (FUE) a disposició de totes les empreses, ja que es tracta d'un projecte prioritari que comporta l'integració de diversos departaments en relació al servei a les empreses. Si vols iniciar una activitat, assessora’t per afrontar amb garanties un procés que pot resultar complex pels diversos tràmits administratius que hi tenen lloc. Conèixer i complir els requisits legals, els serveis i les prestacions des de l’inici afavoreix la bona marxa de l’empresa i evita possibles sancions.

Entretant, us deixem una guia amb els diferents tràmits amb els links corresponents que podeu necessitar en la vostra relació amb les diferents institucions que poden condicionar la vostra activitat.

 Abans d'iniciar una activitat

Activitats 01K

Disposar d'una nau o local, mitjançant compra o lloguer: Finestreta B01

          - a través del propietari del local o nau.

          - A través d'una agència inmobiliària.

          - Consultant el registre de la propietat.Finestreta B02

          - Consultant la normativa municipal.

Comunicar les obres a realitzar:

Finestreta B03

Si fas obres  d'adequació, ho has  de  comunicar a l'Ajuntament. En funció de les obres, hi han diferents formats de tràmits: des d'una simple comunicació d'obres menors, fins a una sol·licitud d'una llicència d'obres majors.

Comunicar l'inici de l'activitat:

és un acte previ a l'inici de qualsevol activitat econòmica. Pot ser l'alta d'una activitat nova o la sol · licitud d'un canvi de titular. Per això és important conèixer tots els tràmits necessaris per a la posada en marxa d'un negoci. T'oferim un Gestor de Tràmits, que elaborarà un informe amb tots els tràmits i formularis necessaris per comunicar l'inici de la teva activitat econòmica.

Activitats 01FFinestreta B04AFinestreta B05AFinestreta B06A

 

 

 

 

 

 

 

En iniciar una activitat

A més dels tràmits municipals per obtenir una llicència d'activitats, cal tenir en comte dos tràmits importants per poder iniciar una activitat econòmica: l'alta a l'Agència Tributària i en la Seguretat Social.

Activitats 01HAEAT 02

 

Mitjançant el model 036 o el model 037 (model simplificat per autònoms) pots realitzar l'Alta Censal d'inici d'activitat. Cal inscriure en el cens de l'Agència Tributària per obtenir el número d'identificació fiscal (NIF). En emplenar els impresos 036/037 también es donarà d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmica (IAE).

Cal tenir en compte que:

trimestralment s'han de fer declaracions dels impostos de l'IVA i de l'IRPF, així com els resums anuals.

Finestreta B12Finestreta B13Finestreta B14Finestreta B15Finestreta B16

 

Seguretat social 01

 

Mitjançant el model TA.6C pot sol · licitar la inscripció al sistema de la Seguretat Social. La persona que desenvolupa l'activitat, o en el cas d'una societat jurídica, l'administrador de la societat, s'ha d'inscriure en el Règim d'Autònoms de la Tresoreria de la Seguretat Social.

Cal tenir en compte:

un cop iniciada l'activitat, de manera mensual, s'ha de fer les liquidacions de les quotes corresponents.

Finestreta B17Finestreta B18Finestreta B19

 

Finestreta B20D'altra banda, Anualment s'ha d'abonar a l'Ajuntament la taxa de recollida de residus. En el cas en què la gestió dels residus es realitzi per compte pròpia, es pot sol · licitar la exempció de l'impost.

 Catàleg de Serveis

Des de la regidoria d'Ocupació i Empresa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, t'oferim una sèrie de serveis per ajudar-te en el funcionament de la teva empresa o negoci. A través d'aquesta web, podràs tenir tota la informació i demanar aquells serveis que més t'interessin i s'adaptin a les teves necessitats. Els ajuts i subvencions, l'assessorament en diferents àrees de negoci, ofertes de treball i selecció de personal i totes les jornades i activitats que realitzem, són les eines que posem a la teva disposició per ajudar-te per posar en marxa i consolidar la teva activitat empresarial. A continuació podràs trobar els principals serveis i els diferents canals de sol · licitud.

 

SubvencionsActivitats 01IAActivitats 01JAFinestreta B22Finestreta B23Finestreta B25Finestreta B26Finestreta B28

 

 

ContractacionsActivitats 01LAActivitats 01MAFinestreta B33Finestreta B34Finestreta B35

 

 

 

 

AssessoramentEmprenedor Consolidació 01DActivitats 12CFinestreta B36Finestreta B37Finestreta B38Finestreta B39Activitats 01N

 

 

Banner Empresa 02

Banner Empresa 01

baner icf

baner pimec

baner unio poligons

baner accio10