Catalan English Spanish

Innovacio 01A

SERVEI D'ASSESSORAMENT EN INNOVACIÓ PER A PIME'S LOCALS.

En aquesta àrea t'ajudarem a conèixer les passes a realitzar i els organismes disponibles per aconseguir que converteixis el teu coneixement i les teves idees en l'obtenció de resultats per a la teva empresa. T'ajudarem a realitzar l'itinerari corresponent i t'anirem informant de totes aquelles novetats a l'abast de la teva empresa per a que innovar sigui una acció que el teu negoci emprengui sense cap por. Des de l’àrea d’empresa us oferim diverses possibilitats per recolzar-vos en aquesta acció. Si necessites assessorament, omple el formulari i ens posarem en contacte amb vostè per concertar una cita amb el nostre equip tècnic.

Abans de traçar, però, un recorregut per els espais addients per a l'innovació en el teu negoci, cal tenir clar quin concepte d'innovació és el que volem aconseguir. Per a definir-lo primer cal saber on enquadrarem el procés innovador que endaguem (enquadrament OCDE, Oslo 2005):

Diagrama 01

 

 

 

 Implica canvis significatius en les característiques dels productes i serveis:
-Innovació de nou producte: Noves solucions de producte no existents al mercat i que generen un nou sector (Smartphone)
-Innovació de substitució: No generen nous productes, sino que modifiquen els ja existents (Cotxe elèctric).
 

Implica canvis significatius en els mètodes de producció o distribució i acostuma a estar orientat a l'obtenció d'un menor cost de producció o de temps. També es pot conèixer com a Innovació d'eficiència.

 

Implica la posada en marxa de nous mètodes de treball, i busca un major aprofitament dels recursos de l'empresa.

 

 

Implica la posada en marxa de nous processos o mètodes de comercialització.

 

Cal entendre bé aquests conceptes, ja que sovint es vincula l'Innovació amb l'Innovació Tecnològica. L'Innovació Tecnològica no és més que un instrument per a aconseguir algun dels objectius comentats.

 

Accio10 02A

Acció10 ofereix un servei gratuït d'assessorament tecnològic. Els assessors tecnològics us poden orientar en el procés de crear nous productes, processos i serveis amb l'objectiu final d'ajudar-vos a posicionar millor la vostra empresa en relació a l'entorn empresarial actual. El servei d'assessorament tecnològic és gratuït i està adreçat a les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya.

Els diferents programes que ofereix Acció son els següents:

Accio10 05Aquesta eina t'ajudarà a traçar les diferents passes que hauràs de portar a terme per innovar i et resoldrà els dubtes que puguis arrossegar. També et permetrà valorar el teu potencial innovador.

El programa està compost per un procés de diagnosi, diversos tallers i activitats dirigides a formar a l'innovador i finalment un pla d'acompanyament amb especialistes del sector.

Accio10 08B

El programa d'iniciació a la innovació consta de diferents fases on podràs detectar les teves fortaleses i els punts de millora, amb un model d'innovació adaptat a les teves necessitats.

 

 Accio10 06AAquest servei està basat en l'eina de diagnosi IMProve (Improving innovation Performance with sustainable Impact). Permet analitzar el teu procés d'innovació comparant-lo amb altres empreses. En base a aquests resultats rebràs assessorament d'experts acreditats per l'agència europea d'innovació.

Accio10 09A

Amb aquesta eina pots analitzar com gestiones la innovació a la teva empresa, rebre assessorament d'experts en innovació d'ACCIÓ i millorar la gestió de la innovació per esdevenir una empresa més competitiva.

 

Accio10 07A Aquest es un instrument molt adequat per a aquelles PIME's que necessiten ajuda per a desenvolupar productes o processos. Els Tecnobons t'ajuden a capacitar-te perquè puguis innovar tecnològicament en els teus productes i/o processos alhora que estableixes col·laboracions tecnològiques amb proveïdors acreditats per ACCIÓ.

El funcionament és el següent:

1. Esculls el servei tecnològic que vols dur a terme i el proveïdor amb qui vols treballar.

2. Presentes la teva sol.licitud.

3. Utilitzes el Bo Tecnològic per a començar a utilitzar el servei.

4. Justifiques la feina feta.

En aquest cas, ja que està dirigit sobretot a Petites i Mitjanes Emrpeses, el cost màxim del servei ha de ser de 10.000e i es subvencionaran el 50% de cada un dels bons de 3.000€.

 logo innoempresa 1A

Innoempresa és una línia dissenyada pel govern espanyol i gestionada per entitats de les diferents comunitats autònomes i té com a objectiu donar suport a les PIME's en el desenvolupament de nous productes diferencials i en la sistematització del procés de la innovació que permetin augmentar la seva competititvat.

Dins d'aquest ajut es diferencien els següents nivells:

          1. InnoEmpresa de desenvolupament de nous productes diferencials: Per a aquelles empreses que desenvolupen el seu primer producte o que desenvolupa un producte completament diferent al que venia comercialitzant.

        2. InnoEmpresa Sistematització: Ajut per a gestionar el procés d'innovació de forma sistemàtica, de manera que l'empresa desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb l'ajut d'assessorament extern.

 Xarxa Tecnio01A

Els centres tecnològics i els grups universitaris experts en investigació industrial i en transferència a Catalunya s'agrupen sota el paraigues de la marca TECNIO.

Si vols consultar el llistat de centres tecnològics i grups universitaris en funció de l'àmbit d'investigació ho pots fer aqui:

Boton Tecnio01A

Boton Tecnio02A

 

 

 

Anirem publicant a la pàgina web les visites que farem a centres tecnològics de diferents temàtiques amb empreses locals de cada un dels sectors.

El que ofereix el contacte amb els Centres TECNIO de Catalunya es:

1. Accés a capacitats d'R+D diferencials. Coneixments i tecnologies que no es troben al mercat i poden significar una millora competitiva per a la teva empresa.

2. Donar resposta a les necessitats tecnològiques de l'empresa per ajudar-te a desenvolupar nous productes i serveis. 

3. Facilitar l'accés a nous socis o proveïdors tecnològics.

4. Impulsar la projecció internacional de la teva empresa gràcies a la participació en programes internacionals de suport a la Recerda i el Desenvolupament.

 CDTI 01

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una Entitat Pública Empresarial, dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. És l'entitat que canalitza les sol · licituds de finançament i suport als projectes d'R + D + I d'empreses espanyoles en els àmbits estatal i internacional. Així doncs, l'objectiu del CDTI és contribuir a la millora del nivell tecnològic de les empreses espanyoles, oferint per a això diferents serveis i eines.

CDTI09Serveis

El CDTI ofereix una sèrie de serveis d'assessorament i suport a les empreses per impulsar l'activitat d'R + D + ia Espanya.

En l'àmbit nacional el CDTI compta amb diversos instruments per al finançament de projectes d'R + D + ii de creació i consolidació d'empreses de base tecnològica. A més del finançament, el CDTI pot emetre l'informe Motivat per la desgravació fiscal per activitats d'R + D + i.

CDTI06Finançament de projectes d'R + D + I

El CDTI avalua i finança projectes d'R + D desenvolupats per empreses, independentment del seu sector d'activitat i dimensió. Les entitats que poden rebre finançament són Societats Mercantils amb capacitat tècnica per desenvolupar un projecte d'investigació, desenvolupament o innovació tecnològica i capacitat financera per cobrir amb recursos propis un mínim del 25% del pressupost total del projecte.

CDTI07 Finançament d'empreses innovadores i de base tecnològica

En l'àmbit de finançament d'empreses innovadores i de base tecnològica el CDTI compta amb instruments per a la creació i consolidació d'empreses de base tecnològica, així com per impulsar el creixement i desenvolupament de les mateixes. Per a això el CDTI també durà a terme diverses accions de dinamització.

CDTI08Internacionalización de la I+D+i

Dins de l'àmbit internacional existeixen al seu torn diferents programes de finançament de projectes i iniciatives de cooperació. D'altra banda, es disposa a més de la Xarxa Exterior del CDTI, que ofereix suport a empreses espanyoles i promou la cooperació tecnològica internacional.

 

Banner Empresa 02

Banner Empresa 01

baner icf

baner pimec

baner unio poligons

baner accio10