Catalan English Spanish

normativa

Normativa d’activitats:
Normativa sectorial genèrica:
Normativa sectorial específica:
Normativa de caràcter tècnic:

Nota: el present document és un recull genèric de normativa d’afectació per a activitats sense valor jurídic. Qualsevol normativa o modificació no llistada en el present document, és igualment d’aplicació.

basesAjuts

ordenancaViaPublica

horarisComercials