Catalan English Spanish

Banner Formació 01

Si et vols preinscriure a un curs, clica aquí

El servei de formació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts està certificat en qualitat segons la Normativa UNE EN ISO 9001-2015

El Servei de Formació de l’Ajuntament, és conscient de què la qualitat en les activitats que desenvolupa és un factor primordial pel seu desenvolupament i continuïtat, per la qual cosa assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat adequada a les necessitats i expectatives de totes les parts interessades.

Aquesta política té un enfocament estratègic i es difon a tots els nivells de l’organització establint mètodes per entendre-la, implantar-la i mantenir-la per tots els seus representants.
Aquesta política de qualitat es fonamenta en els següents punts:

  • La formació que oferim és un servei adreçat a tota la ciutadania. Ens comprometem a fer accions formatives eficaces i amb garanties d’èxit, que tenen com a objectiu la millora de la qualitat de vida, la millora de l’ocupabilitat de les persones aturades, i en el cas de persones treballadors la millora de la seva ocupació actual.
  • L’essència del servei de formació és oferir un servei de qualitat i a la vegada una gestió correcta dels recursos disponibles.
  • Mitjançant el Sistema de Gestió de la qualitat volem adquirir el compromís de satisfer les necessitats i expectatives de totes les parts interessades a l’hora que complim amb els requisits legals i reglamentaris que ens apliquen.
  • Entenem que els nostres clients són tant els externs com els interns, essent indispensable la satisfacció dels treballadors com a vehicle per a la bona portada a terme de la resta d’objectius del servei.
  • Aquest compromís per la qualitat és el camí més segur per aconseguir un impacte social important i tenir el reconeixement de la feina ben feta. Aquests són els indicadors del nostre èxit i la guia que marca els nostres objectius.

ISO2015